Skip to main content
Vill du bli vän med din eldandning? Eller har du älskat den från första stund och vill fördjupa den?
Här är en kort övning som låter dig uppleva denna andningsteknik på ett lite nytt sätt. Du får också enkla och konkreta tips för en flödande och fjäderlätt eldandning!
Den här övningen är för övrigt utmärkt som uppvärmning om du har en regelbunden praktik. Det finns få tekniker som ger ett sådant konkret kvitto på dagsform som vi kärleksfullt kan rätta oss efter.
Gör den närsomhelst, varsomhelst. Lek med din andning i nyfikenhet och med närvaro!
HÄR kan du läsa mer eldandningens effekter!

Yoga med Kerstin i höst!
Terminskursen Expansion startar 4 september – 12 veckor med Kundaliniyoga och meditation där du får bygga inre styrka så att du kan stå stabil när det stormar omkring dig.