Skip to main content

Kriya for Infinite Strength and Communication

Vi lever i informationsåldern, där kommunikation är otroligt centralt i våra liv. Vi kommunicerar i sociala medier, genom hur vi klär oss, vilka frisyrer vi har, vilka sammanhang vi rör oss i.

OCH, vi kommunicerar genom vår aura. Ordlös men klar och tydlig kommunikation som sker i det subtila. Vi visar upp vilka vi är, vad vi har för värderingar och vad vi har att erbjuda.

När vi förstår det subtila blir livet tydligare. Det är trots allt det underliggande lagret av verkligheten. Allt börjar i det subtila och kommer sen till uttryck i det fysiska och det verbala.

Denna kriya är en juvel. Den tar 3 min att göra och ger en fantastisk effekt på nervsystemet, hjärtcentret och den auriska kroppen.

Alla kriyor i Kundaliniyoga har effekten inbyggd i namnet. Testa den och se själv!

Kurs med Klas i höst!
Kursen KLARSEENDE startar 4 september – här får du under 12 veckor bryta begränsande tankar och bygga vakenhet, medvetenhet och självklarhet.

Klarseende – ANMÄL DIG NU