Skip to main content

Behandlingar på

Stockholm Kundaliniyoga Center

Om våra behandlingar

Vi lever i en tid när allt går allt fortare. Vi behöver alla redskap för att lättare, skickligare och kanske framförallt skönare färdas genom livet. Med hjälp av våra olika behandlingar får du redskap och inspiration till att leva mer i balans med dig själv och din omgivning.

När du kommer för en Sat Nam Rasayan behandling får du hjälp till Djupavslappning vilket för med sig återhämtning på all plan. I den yogiska terapin får du med dig redskap som hjälper dig mot hälsa efter en längre eller kortare tids ohälsa. Du kan även komma för att få konsultation och yogiska redskap för personlig och andlig utveckling. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra duktiga terapeuter.

Information och tidsbokning

För tidsbokning kontakta någon av oss:
Viveka Pasquier: viveka@kundaliniyogacenter.se / 0709-586 605
Annki Warberg Landahl: annki@kundaliniyogacenter.se / 070-496 87 78
Klas Landahl: klas@kundaliniyogacenter.se / 070-409 78 93

Yogisk terapi

På Stockholm Kundaliniyoga Center

finns en av Sveriges yogakliniker

Yogisk terapi innebär ett holistiskt och integrativt synsätt på hälsa, ett bredare perspektiv på dina möjligheter och ditt eget ansvar när det gäller förmågan att skapa och öppna upp för hälsa i ditt liv.

Yogisk terapi är ett modernt koncept, sprunget ur ett uråldrigt holistiskt synsätt på människan. Hos oss blir du sedd som hela den människa du är och samtidigt stöttad i att öppna upp för din egen inre medvetenhet med hjälp av denna mångtusenåriga teknik för hälsa, insikt och balans på alla plan som vi kallar Yoga.

När du kommer till oss för en eller flera sessioner i Yogisk terapi går vi det fösta vi gör igenom din hälsa/ohälsa. Du och terapeuten har ett inledande samtal då du i lugn och ro får berätta allt det du känner är relevant. Terapeuten ställer ett antal specifika frågor runt olika aspekter av bl.a dina symptom, känslor och relationer i ditt liv. Vi tittar både på hur det ser ut i dagsläget och hur det var för länge sedan.

Utifrån det som du delar med dig och det som kommer fram under samtalet tittar vi sedan tillsammans på hur allt detta påverkat och skapat mönster/präglingar i ditt grundläggande energisystem och hur det kan ge olika symptom; fysiskt, mentalt och emotionellt ur ett yogiskt perspektiv.

Utifrån det som framkommit går vi sedan igenom ett för dig passande grundläggande yogaprogram, där den medvetna andningen är basen, den röda tråden genom hela programmet. Som stöd för din självträning får du med dig övningar att göra hemma. I grunden är dessa övningar hjälp till självhjälp, där du nu börjar återskapa din hälsa.

Den yoga som vi arbetar med i den Yogiska terapin är helt anpassad efter dina behov. Inga tidigare erfarenheter av yoga behövs.

En session tar 90 – 120 minuter.

Sat Nam Rasayan

Den yogiska healingtekniken!

Sat Nam Rasayan betyder Djup Gudomlig Avslappning och är en yogisk healing behandling som ger dig djupavslappning både till kropp och själ. Stress och spänningar reduceras, obalanser ges en chans att läka ut och du får möjligheten att komma i sann kontakt med dig själv.

Under själva behandlingen ligger du ner fullt påklädd under filt och bara vilar. Den som genomför behandlingen sitter lugnt och stilla bredvid dig i tystnad och djup meditation.

Efter behandlingens slut får du med dig en övning, meditation eller dylikt att fortsätta med hemma som ett stöd på vägen mot hälsa och balans.

En behandlingar tar 45 minuter till 1 timme.

Information och tidsbokning

För tidsbokning kontakta någon av oss:
Viveka Pasquier: viveka@kundaliniyogacenter.se / 0709-586 605
Annki Warberg Landahl: annki@kundaliniyogacenter.se / 070-496 87 78
Klas Landahl: klas@kundaliniyogacenter.se / 070-409 78 93