Den enklaste bönen

Den enklaste bönen kan kanske också vara den mest kraftfulla med direkt påverkan på vårt liv. TACK. Ett enkelt litet ord som kan göra sån oerhörd skillnad.

Alltfler praktiserar regelbundet tacksamhet i olika former. Det kan vara listor, dagbok, böner, praktisk omtanke och så mycket mer.

Forskning visar också att tacksamhet i praktiken bland annat kan skapa fler och bättre relationer, förbättra inte bara din sömn utan också din fysiska och mentala styrka och hälsa, öka empati och självkänsla, reducera stress och många andra positiva effekter.

Även om det känns som att livet suger ibland, går det alltid att hitta något att vara tacksam för. Det kommer kanske inte att direkt förändra dina faktiska livsomständigheter, men det kanske kan kännas lite mindre sugigt.

Det handlar inte om att blunda för svårigheterna eller att trycka bort dem, utan att se och tillåta även det som du genuint kan glädjas åt. Det kommer definitivt att göra det lättare att möta det som faktiskt är svårt.

Somliga skriver långa tacksamhetslistor som de delar med någon vän, andra fokuserar på EN sak dagligen att vara tacksam för, åter andra för tacksamhetsdagbok eller ber en enkel tacksamhetsbön på morgonen: “Tack att jag får ännu en dag här i livet”, eller vid dagens slut. En del praktiserar tacksamhet i vardagen, genom ord och handlingar.

Hitta ditt eget sätt att aktivt öppna dig för tacksamhet, se hur ditt liv förändras!

TACK