Peace, love & prana

Behovet att kunna ta hand om oss själva är stort idag. Känslan av att själv ta ansvaret för sin livskvalitet och hälsa växer sig starkare hos många. Yoga är ett redskap som gör detta möjligt. Vi kan omöjligt ändra alla våra yttre omständigheter men att transformera vårt psyke så att vi kan ta snabba förändringar med ro, känna tillit och klarhet fast det blåser storm är så värdefullt i ett hektiskt samhälle.

När du renar och stillar ditt sinne med meditation kan du lättare sålla i bruset av information och möjligheter och välja den väg som berikar dig på djupet.

Vårens Kurs är indelad i tre delar:

Första delen av året, innan våren riktigt har kommit och energin tenderar att tryta, får du göra kriyor och meditationer för att öka din prana, livsenergi, ditt bränsle för att kunna leva livet med vakenhet och med gjädje.

Andra delen av terminen handlar om självkärlek, din relation till dig själv, som är grunden till harmoniska relationer och kloka vägval och du kommer här att få göra yoga för ditt hjärtcenter.

Självkärlek är även en grund för att kunna ta emot livets gåvor, och slutet av våren ägnar vi åt just detta. Att bjuda in välstånd och välgång, tacksamhet och förmåga att låta manifestera det du behöver och längtar efter.

Alla yogapass och meditationer är en möjlighet till fördjupad självkännedom och du utför övningarna utifrån din efter förmåga och dagsform.

Stort fokus ligger på att vara närvarande med vad som händer i dig under övningarna.

Jag ser fram emot att se dig i vår!

Dela till dina vänner

STARTAR
24 Januari 2019

Tid: Torsdagar kl 17:45-19:15
Pris: 2.250 kr för 14 tillfällen Uppehåll 18/4.
Plats:
Stockholm Kundaliniyogacenter, Reimersholmsgatan 79
Lärare: Rita Welander
Frågor: 070-881 55 96 eller welanderrita@gmail.com

ANMÄLAN