START 3 feb 2022

Tid: Torsdagar kl 15:00-16:30
Datum:
Februari: 3, 17
Mars: 3, 17, 31
April: 7, 14
Maj: 19, 26
Med reservation för ändringar
Lärare: Zoran Lovrencic
Plats: Stockholm Kundaliniyoga Center
Frågor: zozmart@gmail.com

VÄGEN HEM (donationsklass)

Det här är en Kundaliniyoga- och meditationsklass för dig som finner det utmanande att delta på någon av våra ordinarie klasser. Utmaningarna är olika för oss alla, för många av oss är det ekonomiska hinder, men det kan också vara så att du av andra anledningar känner dig obekväm med att vara med på en “vanlig” klass. Då är du varmt välkommen till Vägen Hem.

Den här klassen är framför allt för dig som har levt, eller lever i utanförskap, pga missbruk, psykisk ohälsa, hemlöshet, eller andra kriser som kan drabba vem som helst, men som just nu just du är drabbad av.

Här kan du känna dig välkommen, sedd, accepterad och respekterad precis som du är.

Det enda kravet för deltagande är en önskan om ett bättre liv.

Av egen erfarenhet vet jag att Kundaliniyoga och de meditationer som yogan erbjuder kan underlätta vägen till ett värdigt liv. Vi behöver stärka inte bara kroppen och vår emotionella och mentala hälsa och balans, utan även vår självbild, vår medvetna kontakt med själen och kanske med en kraft starkare än vi själva. I stor utsträckning behöver vi också uppleva gemenskap, samhörighet, trygghet, acceptans och kärlek. Vi söker ofta tillgodose alla dessa grundläggande mänskliga behov genom yttre medel. I den här klassen förkroppsligar vi dessa andliga principer i gemenskap och utvecklar dessa aspekter, med yogans hjälp, inom oss själva.

KOSTNAD

Denna klass ges genom ett samarbete mellan Yogiska Föreningen Kundalini Seva och Stockholm Kundaliniyoga Center.

För att delta på denna klass behöver du vara medlem i den ideella föreningen YFKS. Medlemsavgiften är 108 kr per år och betalas på plats vid första tillfället.

Om du inte tillhör den målgrupp som föreningen riktar sig mot är du ändå välkommen att delta på klassen och att stödja föreningens arbete med valfri donation.

OBS! Om du är inne i ett pågående missbruk, rekommenderar vi att du först söker hjälp med avgiftning. Om du står under läkarordinerad medicinbehandling önskar jag att du först kontaktar mig.

Dela till dina vänner