Efter att vi har skrapat tungan är det dags för nästa del i vår yogiska morgonrutin: nässköljning.

Nu i mars när vädret och temperaturen hastigt förändras från dag till dag och även under dagen, bildas ett överflöd av slem i näsan. I kombination med pollen och luftföroreningar som samlas på minskar flimmerhårens effektivitet att hålla rent. Vi hjälper till med att rensa med en saltlösning, dels får vi bort ansamlingarna, dels ökar saltlösningen flimmerhårens effektivitet.

Ett enkelt, billigt och väldigt effektivt sätt att hålla näsan och bihålorna rena och förkylningar på avstånd. Sköljning av näsan kan förhindra sinusinfektioner och lindra allergisymtom.

Det finns förhållandevis lite forskat om nässköljning, särskilt i Sverige, men det finns en undersökning på värnpliktiga där man kunde se att de som sprejade koksaltlösning i näsan varje dag under en period fick färre infektioner. Det finns dock en tysk studie som visar att allergiker som sköljde med koksaltlösning minskade sin medicinkonsumtion med över 60 procent, samtidigt som de tyckte att både livskvaliteten och de allergiska symtomen förbättrades med drygt 27 procent.

Nässköljning är inte för alla (beror delvis på din kroppskonstitution), och inte alltid. Nu i den fuktiga årstiden med tvära väderväxlingar kan det dock vara lämpligt att testa om det funkar för dig.

Neti Pot kallas den lilla kannan vi använder för nässköljning och de finns att köpa på bland annat apoteket. Instruktioner brukar följa. Men generellt gäller att man löser upp ¼ tesked salt i kroppsvarmt vatten, häller vattnet genom ena näsborren och låter det rinna ut genom andra. Upprepa åt andra hållet. Snyt dig ordentligt. Du kan även stå framåtböjd med huvudet hängande en stund för att låta överblivet vatten få droppa ut.

Neti Pot brukar vara i plast och om du vill ha en i keramik så sök istället på “nässköljare keramik”.