Skip to main content

Om Kundaliniyoga

Vad är Kundaliniyoga?

Kundaliniyoga är en andlig tradition för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Det handlar om att skapa en djup kontakt med sig själv, här och nu, och att få en upplevelse av sin sanna identitet bortom alla ständiga förändringar i kropp, sinne och känsloliv.

Ordet yoga betyder förening, och syftet med traditionen är att hjälpa oss se förbundet mellan oss som individer och universum som helhet. Microkosmos och macrokosmos. Yoga är att komma bort från känslan av separation, konflikt och kämpande och istället känna sig som en del av en större bild och leva i tillit, samklang, uppskattning och tacksamhet inför livet.

Kundaliniyogans övningar syftar till att skapa harmoni mellan kropp, sinne och själ och ge styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning. Yogan ger uthållighet, koncentrationsförmåga, inre styrka, medvetenhet, medkänsla och självinsikt. Den ger mental balans och inre avslappning. Den stärker nervsystemet och musklerna, stimulerar cirkulationen, stärker immunförsvaret, rensar kroppen från gifter och skapar en ökad känsla av liv i kroppen.

Yoga är att hedra sig själv, att möta sig själv och kärleksfullt ta hand om sig själv.

Så fungerar ett Kundaliniyogapass

1. Intoning
Varje pass börjar med att vi tonar in oss med mantrat Ong Namo Guru Dev Namo. Intoningen hjälper oss att släppa annat och vara närvarande och alerta med yogan. Betydelsen av mantrat är:

Jag öppnar mig för universums inneboende intelligens och skaparkraft; jag öppnar mig för universums osynliga intelligens som för mig från mörker till ljus, från okunskap till visdom.

Ibland tonar vi även in med mantrat
Aad Gure Name
Jugaad Gure Name
Sat Gure Name
Siri Guru Deve Name

Detta är ett mantra för beskydd.

Betydelsen av mantrat är:
Jag bugar inför den ursprungliga intelligensen
Jag bugar inför intelligensen som är där genom tidsåldrarna
Jag bugar inför den sanna intelligensen
Jag bugar inför den storslagna, osynliga intelligensen

(“intelligensen” pekar mot den fulländade ordning som styr universum, skaparkraften och intelligensen som gör denna skapelse så magnifik och storslagen, som genomsyrar varenda partikel och som i sig själv är formlös, som är den innersta essensen av oss alla)

2. Uppvärmning
Vi börjar ofta med några övningar för att mjuka upp kroppen, komma i kontakt med oss själva, fördjupa andningen och bli mer närvarande.

3. Kriya
I Kundaliniyoga använder vi färdigdesignade övningsserier som kallas kriyor. En kriya består av ett antal övningar som alla strävar efter att ta hand om ett visst område – t.ex. stärka nervsystemet, immunförsvaret, öppna hjärtat eller fylla på med energi. Varje pass har sitt specifika syfte, och gemensamt för alla pass är att de jobbar med att öppna kroppens subtila energikanaler så att livskraft kan cirkulera, stilla sinnet, expandera medvetandet, fördjupa andningen, öka närvaron och ge avslappning och vitalitet till det fysiska systemet.

I kriyan anges hur länge varje övning ska göras. Det är viktigt att du känner in din egen kapacitet så att du inte går över din gräns och skadar dig. Lyssna på dig själv och vila när du behöver, men lägg också märke till tendensen att ge upp i förtid. Vissa övningar är utmaningsövningar, där vi kan upptäcka att vi klarar mer än vad vi tror. När vi möter utmaningar och tar oss igenom dem så vidgar vi våra gränser och stärker vår självkänsla och förmåga att ta emot livets övriga utmaningar.

4. Avslappning
För att integrera kriyans effekter i kroppen och sinnet lägger vi oss i fullkomlig avslappning i ca 10 minuter. Detta är lika viktigt som själva kriyan i sig. Vi vilar på rygg med armarna längs sidan av kroppen och benen något isär.

5. Meditation
Efter kriya och vila är vi öppna och redo att meditera. I Kundaliniyoga använder vi aktiva meditationer som inbegriper en viss sittställning, en viss mudra (handposition), ett visst inre fokus och ofta ett mantra eller en speciell andningsteknik. Vissa meditationer är lugna och stillsamma, andra är dynamiska. Vi strävar alltid efter närvaro med det som är – hur det känns och upplevs, vad som händer i tankarna och känslorna. Meditation handlar inte om att vara helt fri från tankar, det handlar om att betrakta allt som händer och försöka att inte dras med. Att betrakta tankarna och även tystnaden mellan tankarna.

6. Uttoning
Som avslutning på passet sjunger vi:

May the long time sun shine upon you,
all love surround you,
and the pure light within you guide your way on.

Därefter tonar vi ut med mantrat Sat Naam, som betyder “varandet är min sanna identitet”. Detta mantra hjälper oss förstå vad vi innerst inne är så att vi kan vila i vårt eget varande. Oavsett vad som händer i våra liv, i vår kropp eller i vårt sinne, så kan vi vila med att vårt varande är oföränderlighet och fullkomlighet. Vi ljudar mantrat 3 gånger som uttoning, där “Sat” är sju gånger längre än “Naam”.

7. Efter passet
Ta det lugnt efter passet. Drick vatten! Mjukstarta in i vardagen igen. Sträva efter att bära med dig känslan av stillhet, balans och kraft i både kropp och sinne så länge du kan efteråt.

Var uppmärksam på hur passen påverkar dig fysiskt, mentalt och känslomässigt. Sträva efter att bibehålla de långa djupa andetagen under hela dagen – även när du inte är på yogamattan.’

GENERELLA TIPS OCH RÅD FÖR BÄSTA UPPLEVELSE

 • Undvik att äta åtminstone 2 timmar innan yogan. Är du jättehungrig innan passet så ät något lätt, t.ex. en frukt.
 • Drick vatten innan och efter passet.
 • Gör inte yoga under påverkan av droger och alkohol. Äter du någon form av medicin så rådgör med din läkare.
 • Yoga utifrån din egen förmåga – varje människa har olika förutsättningar. Pressa aldrig kroppen så att det gör ont på ett vasst sätt. När övningar bara är utmanande och jobbiga kan du kärleksfullt välja att utmana dig själv och se att du klarar mer än vad du kanske trodde.
 • Gör yoga barfota (för maximal stimulering av nervändarna under fotsulorna).
 • Om du har mens undviker du eldandning, rotlås, starkt ansträngande övningar för magen och upp- och nervända ställningar.
 • Är du gravid så prata med din lärare om vad du ska tänka på.
 • Om inget annat anges för övningarna – tänk Sat när du andas in, Naam när du andas ut.
 • När du förstått en övning, slut ögonen och rikta uppmärksamheten inåt och uppåt mot tredje ögat, mellan ögonbrynen. Detta ger dig djupare närvaro och stimulerar din intuition.
 • Andas alltid genom näsan, om inget annat anges.
 • Var närvarande här och nu. Utför övningarna med medvetenhet om kroppen, andningen och tankarna. Låt varje övning bli en meditation.

KONTINUITET
För att skörda yogans frukter är det viktigt att utöva yoga kontinuerligt. Bestäm dig för hur mycket du ska göra varje vecka. Var realistisk. När du bestämt dig – håll ditt beslut.

Vill du ha övningar att göra hemma mellan passen – prata med din lärare.